แนะนำ คอมพิวเตอร์

แนะนำ คอมพิวเตอร์

แนะนำ คอมพิวเตอร์

ที่มาที่ไปของคอมพิวเตอร์ 


 
แนะนำ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์คือเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการดำเนินการแบบอัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนคอมพิวเตอร์ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในขณะง่ายรวมถึงซับซ้อนตามคำสั่งของโปรแกรม มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถีงการนับหรือการคำนวณ ในระยะ… 5,000 ปีที่ผ่านมา มนุษย์เริ่มรู้จักการใช้นิ้วมือและนิ้วเท้าของตนเองเพื่อช่วยสำหรับเพื่อการคำนวณ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข มาใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นๆเช่น หิน ใช้เชือกร้อยหินราวกับลูกคิดต่อมาราว2,600 ปีก่อนคริสตกาล  หนังเกาหลี
 
ชาวจีนได้ประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อใช้ในการคำนวณขึ้นมาชนิดหนึ่ง เรียกว่า ลูกคิดซึ่งถือได้ว่า เป็นอุปกรณ์ใช้ช่วยการคำนวณที่เริ่มแรกที่สุดในโลกรวมถึงคงยังคงใช้งานมาจนกระทั่ง ตอนนี้ ลูกคิดของชาวจีนมีลูกปัดร้อยอยู่ในราวเป็นแถวตามแนวตั้ง โดยแต่ละแถวแบ่งเป็นครึ่งบนและด้านล่าง ครึ่งบนมีลูกปัด 2 ลูกครึ่งข้างล่างมีลูกปัด 5 ลูก แต่ละแถวแทนหลักของปริมาณพ.ศ. 2158 โดยมีนักคณิตศาสตร์มีชื่อเสียงจำนวนมากหลายๆคน ได้ทำการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆสำหรับการใช้คิดคำนวณ เพื่อสบายเร็วไวขึ้น  

การคิดค้น


 
มีนักคณิตศาสตร์เชื้อสายฮังกาเรียนชื่อ Dr.John Von Neumann ได้พบวิธีการเก็บโปรแกรมไว้ ในหน่วยความจำของเครื่องราวการเก็บข้อมูลและจากนั้นก็ต่อวงจรไฟฟ้า ในการคำนวณ และจากนั้นก็การกระทำการรากฐาน ไว้ให้เรียบร้อยภายในเครื่อง แล้วเรียกวงจรกลุ่มนี้ด้วยรหัสปริมาณที่กำหนดไว้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกปรับปรุงขึ้นตามแนวความคิดนี้ตัวอย่างเช่น EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) ซึ่งสร้างเสร็จใน พ.ศ. 2492 และจากนั้นก็ดัดแปลงงานจริงในปี พ.ศ. 2494 ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่สามารถเก็บโปรแกรมไว้ในเครื่องได้  
 
และในเวลาใกล้เคียงกัน ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดส์ อังกฤษ ได้มีการสร้างคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายกับเครื่อง EDVAC รวมทั้งให้ชื่อ ว่า EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator)ในปี พ.ศ. 2497 Mauchly แล้วหลังจากนั้นก็ Eckert ได้ร่วมกันสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ ชื่อ ยูนิแวก(UNIVAC) ย่อมาจาก Universal Automatic Computer คาสิโน ซึ่งนับได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในตลาด สามารถใช้เทปแม่เหล็กสื่อเก็บข้อมูลได้ สำหรับในเวลานี้จะเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์ได้รับความพึงพอใจสำหรับเพื่อการปฏิบัติการค่อนจะเยอะมาก ก็เลยทำให้มีผู้คิดเปลี่ยนแปลงให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงมาจากเดิม ทั้งเพิ่มความเร็วสำหรับในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติการได้เร็วทันใจขึ้นมีจุดอ่อนสำหรับเพื่อการปฏิบัติการน้อย รวมทั้งที่สำคัญเป็นราคาจำเป็นจะต้องถูกด้วย

  
 
 
ยุคของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 1  


 
 
ยุคหลอดสุญญากาศ ยุคนี้อยู่ระหว่าง พ.ศ.2488 – 2501 เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคนี้ใช้ หลอดสุญญากาศ (vacuum tube) ซึ่งเป็นวัสดุเล็กทรอนิกส์ขนาดเท่าหลอดไฟฟ้าตามบ้านเป็นองค์ประกอบหลัก ของวงจรไฟฟ้า แล้วก็ใช้บัตรเจาะรูสำหรับในการเก็บข้อมูลและคำสั่งที่ให้คอมพิวเตอร์ดำเนินงาน และก็ใช้ดรัมแม่เหล็ก(magnetic drum) SUPER SLOT  เป็นหน่วยความจำหลัก ดรัมแม่เหล็กทำด้วยวงแหวนแม่เหล็กขนาดเล็กๆเท่าหัวเข็มหมุดมากมายก่ายกองมาย วงแหวนกลุ่มนี้ถูกร้อยด้วยเส้นลวดเล็กๆอย่างกับการร้อยลูกปัด หรือ หน้าต่างมุ้งลวดที่มีวงแหวนเกี่ยวอยู่ที่จุดตัดของเส้นลวด หน่วยความจำหลักนี้จะเก็บข้อมูลเฉพาะตอนที่มีการวัดผลเท่านั้นคอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีความเร็วสำหรับในการปฏิบัติการอยู่ในหน่วยหนึ่งในพันวินาที (millisecond)  
 
ในระยะเริ่มต้น จุดหมายของการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้เพื่อช่วยในงานศึกษาค้นคว้าและการวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์ และเครื่องอมพิวเตอร์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกมีชื่อว่า อินิแอค (Electronic Number Integrator and Calculator : ENIAC) ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2486 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหลอดสุญญากาศราว 18,000 หลอด ทำให้มีขนาดใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็น้ำหนักมากมายก่ายกอง ต่อมาในปี 18,000 หลอด ทำให้มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากไม่น้อยเลยทีเดียวต่อมาในปี 2491 ได้มีการปรับแต่งเครื่องอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่สามารถใช้งานทางธุรกิจ ชื่อว่า ยูนิแวค (Universal Automatic Company : UNIVAC) ดังต่อไปนี้เพื่อใช้ช่วยสำหรับการสำรวจสำมะโนประชากร การสั่งงาน…คอมพิวเตอร์ยุคนี้ในระยะแรกจะใช้ภาษาเครื่อง ซึ่งเป็นรหัสปริมาณที่ทำให้ใช้งานตรากตรำก็เลยได้มีการประดิษฐ์ภาษาสัญลักษณ์ (symbolic language) ขึ้นช่วยงาน โดยใช้ภาษาชนิดเขียนคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษก่อนและก็เลยใช้ตัวแปลภาษาแปลงเป็น ภาษาเครื่องอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
ยุคทรายสิสเตอร์ ยุคนี้อยู่ระหว่าง พ.ศ. 2502 – 2506 เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคนี้ใช้ทรานซิสเตอร์ (transistor) เป็นองค์ประกอบหลักของวงจรไฟฟ้าแทนหลอดสุญญากาศ โดยผู้ที่ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์สามคนของห้องแลปเบลล์ (Bell Laboratories) ที่อเมริกา เป็นต้นว่า บาร์ดีน (J.Bardeen) กางรทเทน (H.W.Brattain) และชอคเลย์ (W.Shockley) การ  
ใช้ทรานซิสเตอร์สำหรับการผลิต คอมพิวเตอร์แทนหลอดสูญญกาศทำให้ตัวคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมเยอะแยะ โดยทรานซิสเตอร์ที่ปรับแต่งขึ้นเป็นครั้งแรกมีขนาด 1 ใน 100 ของหลอดสุญญากาศเท่านั้นเอง ยกเว้นขนาดเล็กแล้วยังมีคุณสมบัติที่ดีอีกหลายประการเป็น ไม่สิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า ไม่ต้องใช้เวลาฝึกฝนเมื่อแรกเปิดเครื่อง  PG SLOT ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีคุณภาพและความเร็วเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งสามารถบวกจำนวน 2 จำนวนได้ในเวลาราวหนึ่งในล้านวินาที(microsecond) โดยที่ทรานซิสเตอร์เป็นต้นเหตุสำหรับในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ สำคัญยิ่ง ก็เลยทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งสามคนได้รับรางวัลโนเบล  


 
ยุคของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 2 


 
ยุควงจรรวม ยุคนี้อยู่ระหว่าง พ.ศ. 2507 – 2512 เป็นยุคที่มีการแก้ไขวงจรไอซี(Integrated Circuit : IC) PG SLOT ซึ่งเป็นการใส่วงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากลงบนแผ่นซิลิคอนเล็กๆเช่น แผ่นซิลิคอนขนาดเล็กกว่า 1/8 ตารางนิ้ว สามารถใส่องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ได้หลายร้อยวงจร ไอซีก็เลยเข้ามาทำหน้าที่แทนทรานซิสเตอร์4.  
 
 
ยุควีแอลเอสไอ จากวงจรไอซีได้มีการปรับปรุงแก้ไขวงจรจับใจความจุสูงหรือแอลเอสไอ (Large Scale Integrated Circuit : LSI) ขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2513 ทำให้สามารถใส่วงจรทรานซิสเตอร์จำนวนหลายพันตัวลงบนแผ่นซิลิคอนขนาด1/6 ตารางนิ้ว นับเป็นการเริ่มยุคลำดับที่สี่ของคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ระหว่างพ.ศ.2513 – 2532 และในปี พ.ศ. 2518 สามารถเพิ่มปริมาณวงจรหลายหมื่นวงจรลงบนซิลิคอนขนาดดังเดิม เรียกว่า วงจรจับใจความจุสูงมากมายก่ายกองหรือวีแอลเอสไอ (Very Large Scale Integrated Circuit : VLSI) จากการประดิษฐ์วีแอลเอสไอสามารถเอามาสร้างเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (Central Processing Unit : CPU) SUPERSLOT ของคอมพิวเตอร์ แล้วก็สามารถลดขนาดของคอมพิวเตอร์ให้เล็กลงจนถึงสามารถตั้งบนโต๊ะทำงานในสำนักงาน หรือนำพาไปในที่ต่างๆเหมือนกับกระเป๋าหิ้วได้ เรียกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดในยุคนี้ว่าคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก(microcomputer) ยิ่งไปกว่านี้ ยังสามารถนำวงจรวีแอลเอสไอมาสร้างเป็นหน่วยความจำรองที่สามารถเก็บข้อมูลใน ระหว่างที่เครื่องคอมพิวเตอร์ดำเนินงานได้ ทำให้ได้หน่วยความจำที่มีขนาดมากยิ่งขึ้นความสามารถในการจัดการของคอมพิวเตอร์ยุคนี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างรวดเร็วจนถึงคอมพิวเตอร์เว้นเสียแต่ช่วยงานคำนวณแล้วยังสามารถดำเนินงานเฉพาะทางอื่นๆได้มากกว่าช่วยงานคำนวณ ยกตัวอย่างเช่น การนำเสนอข้อมูลแบบมัลติมีเดีย  
 
 
ยุคเครือข่าย ภายหลังที่มีการประดิษฐ์วงจรวีแอลเอสไอขึ้นแล้วก็ใช้หน่วยประมวลผลกลางรวมทั้งหน่วย ความจำหลักในคอมพิวเตอร์แล้ว การพัฒนาวงจรวีแอลเอสไอก็ยังคงมีอย่างสม่ำเสมอและเร็วทันใจ จนถึงเวลานี้สามารถใส่ทรานซิสเตอร์ลงบนแผ่นซิลิคอนขนาดเล็กมากยิ่งขึ้นเป็น 2 เท่า ทุกๆ18 เดือน สำเร็จให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถมากยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อคอมพิวเตอร์ในเวลานี้สามารถปฏิบัติการได้เร็วขึ้นประมวลผลข้อมูลได้ช่อง ละล้นหลามๆทำงานได้หลายงานพร้อม  Slotgame แล้วก็สามารถบอกผลลัพธ์ในรูปของมัลติมีเดียได้ ความชื่นชอบนำคอมพิวเตอร์มาช่วยงานก็เลยขยายตัวกว้างอย่างรวดเร็วแล้วก็ในทุกวงการยุคนี้จะมีความมุมานะสำหรับในการ ประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานหลายประเภท ดังเช่นว่า มีความมานะบากบั่นนำคอมพิวเตอร์มาช่วยสำหรับเพื่อการตกลงปลงใจแล้วก็ขจัดปัญหาให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีการเก็บความรู้ต่างๆเข้าเอาไว้ในเครื่อง สามารถเรียกค้นและดึงวิชาความรู้ที่สะสมไว้มาใช้งานให้มีสาระคอมพิวเตอร์ยุคนี้สำเร็จจากวิชาการในกิ้งก้านที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ ประเทศต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจากนั้นก็ประเทศในทวีปยุโรปกำลังพึงพอใจค้นคว้าและก็ปรับแก้ทางด้านนี้กันจริงจัง  
 
คอมพิวเตอร์ในยุคใหม่นี้ทำขึ้นโดยใช้วงจรรวม หรือวงจรไอซี (Integrated circuit) โดยมีปริมาตรมากยิ่งกว่าแต่ก่อนล้านถึงพันล้านเท่า รวมทั้งขนาดของตัวของใช้พื้นที่เพียงแค่เศษส่วนน้อยเพียงแค่นั้น คอมพิวเตอร์อย่างง่ายมีขนาดเล็กพอที่จะถูกใส่เอาไว้ภายในเครื่องมือโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือนี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาดเล็ก และก็ถ้าเกิดจะมีคนพูดถึงคำว่า“คอมพิวเตอร์” ชอบหมายความว่าเครื่องพีซีซึ่งนับว่าเป็นเครื่องหมายของสมัยสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม ยังมีคอมพิวเตอร์จำพวกฝังอีกเยอะมากที่เจอได้ตั้งแต่ในเครื่องเล่นเอ็มพีสามจนกระทั่งเรือบินบังคับ รวมทั้งของเล่นเด็กประเภทต่างๆจนกระทั่งหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 


 
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer)  


 
หรือคอมพิวเตอร์คุณภาพสูง (high performance computer)  SLOT เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานคำนวณที่ควรจะมีการคำนวณจำนวนปริมาณหลายล้านตัวภายในระยะเวลาอันรวดเร็วทันใจดังเช่นว่า งานพยากรณ์สภาพอากาศที่จำต้องทุ่งนาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอากาศทั้งยัง ระดับภาคพื้นดิน และก็ ระดับชั้นบรรยากาศเพื่อมองการเคลื่อนไหวรวมทั้งความเคลื่อนไหวของอากาศ หรืองานด้านการควบคุมอาวุธ งาน ควบคุมทางอากาศ งานประเมินผลภาพด้านการแพทย์งานทางด้านวิทยาศาสตร์ และก็งานด้านวิศวกรรมการออกแบบ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทางานได้เร็ว แล้วก็มีคุณภาพสูงขึ้นยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ประเภทอื่นเนื่องจากมีการปรับปรุงให้มีองค์ประกอบการคำนวณพิเศษ ตัวอย่างเช่น การคำนวณแบบขนานที่เรียกว่า เอ็มพีพี (Massively Parallel Processing : MPP) ซึ่งเป็นการคำนวณที่นกกระทากับข้อมูลหลายๆตัวในขณะเดียวกันด้วยความสามารถของไมวัวโพรเซสเซอร์ที่สูงมากยิ่งขึ้น ก็เลยมีการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะต่อด้วยกันเป็นโครงข่าย รวมทั้งให้การทางาน ด้วยกันในแบบอย่างการคำนวณเป็นกรุ๊ปหรือที่เรียกว่า คลัสเตอร์ (cluster computer)คอมพิวเตอร์จำพวกนี้ก็เลยทา การคำนวณแบบขนานและก็สามารถคำนวณทางด้านวิทยาศาสตร์เจริญนอกจากนั้นยังมีการปรับใช้คอมพิวเตอร์จานวน มากมายบนโครงข่ายให้ทางานร่วมกัน โดยกระจัดกระจายการทางานไปยังเครื่องต่างๆบนโครงข่าย ดังนี้ทาให้คุณภาพ การคำนวณโดยรวมสูงมากขึ้นมากมาย พวกเราเรียกระบบการคำนวณบนโครงข่ายแบบงี้ว่าคอมพิวเตอร์แบบกริด (grid computer) 

Content by:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด : 26 มิถุนายน 2021 (ล่าสุดปี 2020)